SHEKINAH GLORY VISION TAKING THE GLORY TO NATIONS PREACH TEACH DEMONSTRATE THE WORD WITH POWER AND GLORY.
Shekinah Glory Church (online as well), Teaching and preaching the Word of God, Leadership conferences, Discipleship, Winning souls for Christ, Prophetic ministry, Power evangelism, Prophetic evangelism, Strategic prayer, Intercession, Hospital, prison and orphanage ministry, Daily Outreaches, Helping the needy, Impartation, Miracles, signs and wonders ministry, Healing and deliverance ministry, Counseling, Planting Churches,Kościół Shekinah Glory (również online), Nauczanie i głoszenie Słowa Bożego, Prowadzenie konferencji dla liderów, Czynienie uczniami, Zdobywanie dusz dla Chrystusa, Służba prorocza, Ewangelizacja w mocy, Ewangelizacja prorocza, Modlitwa strategiczna, Wstawiennictwo, Służba w szpitalach, więzieniach i domach dziecka, Codzienne wycieczki misyjne, Pomoc potrzebującym, Przekazywanie darów Ducha Świętego, Służba wśród znaków i cudów, Służba uzdrawiania i uwalniania, Doradztwo, Zakładanie kościołów.